Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Άτε να αποφασίσεις τι να κάνεις

Ο Α. λέει να κάνεις σπονδηλοδεσία με οπίσθια προσπέλαση, ο Π. λέει να κάνεις σπονδηλοδεσία με πρόσθια προσπέλαση, ο Κ. συνιστά επέμβαση αλλά να αφαιρεθεί το κομμάτι του δίσκου που πιέζει το νεύρο, το ίδιο και ο Ι, (παρ’ όλο που υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το πρόβλημα να επανέλθει) ο Α. εισηγείται επέμβαση και να τοποθετήσει μιαν ουσία.
Πώς να αποφασίσει ο ασθενείς τι να κάνει; Τι να πιστέψει; που να ξέρει ποιος εν ο πιο τσιάκος;
Ο Α. λέει να κάνεις σπονδηλοδεσία με οπίσθια προσπέλαση, ο Π. λέει να κάνεις σπονδηλοδεσία με πρόσθια προσπέλαση, ο Κ. συνιστά επέμβαση αλλά να αφαιρεθεί το κομμάτι του δίσκου που πιέζει το νεύρο, το ίδιο και ο Ι, (παρ’ όλο που υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το πρόβλημα να επανέλθει) ο Α. εισηγείται επέμβαση και να τοποθετήσει μιαν ουσία.
Πώς να αποφασίσει ο ασθενείς τι να κάνει; Τι να πιστέψει; που να ξέρει ποιος εν ο πιο τσιάκος;

Δεν υπάρχουν σχόλια: