Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ: Θέσεις για την οικονομία.

Αγαπητέ συμπολίτη,
Επικοινωνώ μαζί σου, για να σου προτείνω μια σειρά από πολιτικές με στόχο να ξαναζωντανέψουμε την οικονομία μας, να περιορίσουμε την ανεργία δημιουργώντας νέες και καλές θέσεις εργασίας και να ξανακτίσουμε σε στέρεες βάσεις το τραπεζικό σύστημα.
Το κείμενο που έχεις ενώπιον σου περιέχει μερικές μόνο από τις προτάσεις μου που είναι συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και μετρήσιμες. Τις θέτω στην κρίση σου.
Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη δύσκολη φάση που βιώνουμε μπορούμε να τη ξεπεράσουμε με πολιτικές ανάπτυξης και αλληλεγγύης. Πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή σε συνθήκες που θα δίνουν ευκαιρίες ευημερίας σε όλους τους πολίτες της Κύπρου.
                                               
                                                                                                            Σταύρος Μαλάς
Μείωση της ανεργίας
Η ανεργία είναι σήμερα το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Η στήριξη των ανέργων βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μου γιατί κατανοώ ότι είναι εκείνοι που πληρώνουν το πιο μεγάλο τίμημα της κρίσης. Επιδίωξή μου, με στοχευμένες δράσεις, είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς απολαβές και όρους εργασίας. Μόνιμος στόχος της οικονομικής μου πολιτικής είναι επίσης η δημιουργία νέων, ποιοτικών, μόνιμων και ρυθμισμένων θέσεων εργασίας με επίσης αξιοπρεπείς απολαβές, πλήρη δικαιώματα και ασφάλιση. Η πάλη ενάντια στην ανεργία επιβάλλεται να είναι συνεχής.
*        
*       Δεσμεύομαι για:
Ø  Καταπολέμηση με κάθε νόμιμο τρόπο της εκμετάλλευσης της φτηνής εργασίας και της εργοδοτικής ασυδοσίας. Αυτό απαιτεί αυστηρή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρω: Κανένας εργολάβος ή υπεργολάβος δεν θα μπορεί να εκτελεί έργα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα αν δε σέβεται τις συλλογικές συμβάσεις.
Ø  Επέκταση της διαδικασίας πιστοποίησης προσόντων ώστε να μην μπορούν κάποιοι εργοδότες να χρησιμοποιούν φτηνό κι ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Επιπλέον, προώθηση ως απαραίτητου προσόντος της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για κάποια επαγγέλματα.
Ø  Αναβάθμιση του συστήματος εργατικών επιθεωρήσεων και προώθηση της αύξησης των ποινών για τους εργοδότες που παρανομούν και αυστηρή επίβλεψη για την εφαρμογή της υποχρεωτικής έκδοσης κάρτας και της εγγραφής στο ΤΚΑ όλων των εργαζομένων από την πρώτη μέρα εργασίας.
Ø  Υποχρέωση όσων αναλαμβάνουν έργα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να απευθύνονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για να προσλαμβάνουν το επιπρόσθετο απαιτούμενο προσωπικό από τους εγγεγραμμένους ανέργους.
Ø  Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας (βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς) από οργανισμούς, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ø  Προώθηση της απασχόλησης ανέργων για το μεγάλο έργο της επανεκτίμησης και επικαιροποίησης των αξιών των ακινήτων, κατά αντιστοιχία με την εισήγηση μου για εργοδότηση ανέργων στις εκλογές. Πρόκειται για μικρή συνεισφορά στη μείωση της ανεργίας, όμως στις δύσκολες μέρες που περνούμε ακόμα και τα μικρά μετρούν πολύ.
Ø  Άμεση στήριξη ανέργων με επέκταση της εξάμηνης περιόδου παραχώρησης επιδόματος ανεργίας σε εννιά μήνες υπό προϋποθέσεις, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, ρυθμίσεις για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος σε μακροχρόνια άνεργους καθώς και προσωρινή απαλλαγή τους από δημόσια τέλη.


Προσέλκυση επενδύσεων

Εκείνο που επείγει σήμερα, πέραν από την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και των δημόσιων οικονομικών, είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Δεσμεύομαι:
Ø  Να δημιουργήσω ειδική υπηρεσία επενδύσεων, κάτω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με στόχο την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, χωρίς περαιτέρω εμπλοκή άλλων υπηρεσιών,
Ø  Να δημιουργήσω Επενδυτικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με μόνιμη δραστηριότητα σε χώρες από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε επενδύσεις,
Ø  Να περιορίσω δραστικά τη γραφειοκρατία που λειτουργεί αποτρεπτικά για τέτοιες επενδύσεις.
Διαχείριση φυσικού αερίου
Το φυσικό αέριο και οι προοπτικές του αποτελούν εχέγγυο για το μέλλον των παιδιών μας. Οφείλουμε αυτή την προοπτική να τη διαχειριστούμε με σοβαρότητα και προσοχή.
Δεσμεύομαι:
Ø  Ότι δεν πρόκειται να προπωλήσω αυτή την προοπτική σε τιμή «όσα-όσα» για να κλείσω τις μεγάλες τρύπες των τραπεζών.
Ø  Ότι θα προωθήσω τις διαδικασίες κατασκευής των υποδομών για το φυσικό αέριο με βάση τις ξένες επενδύσεις, αλλά με επιτελική παρουσία του Κράτους. Με τον τρόπο αυτό η οικονομία θα κερδίσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας πριν την εξόρυξη του αερίου.
Ø  Ότι θα προχωρήσω το σχεδιασμό ώστε η Κύπρος μέσω του φυσικού αερίου αλλά και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας να καταστεί σε σύντομο χρόνο ενεργειακά αυτόνομη με πιο οικολογική και φθηνότερη ενέργεια.

Έρευνα και καινοτομία
Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να γίνει ερευνητικός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή, με την αξιοποίηση των επιστημόνων μας, με τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με τη χρηματοδότηση εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Δεσμεύομαι:
Ø  Στην αύξηση από υφιστάμενους πόρους, της χρηματοδότησης στην έρευνα και την καινοτομία κατά 40 εκατομμύρια ευρώ που θα βοηθήσει μέχρι και 2000 νέους επιστήμονες να εργοδοτηθούν.
Ø  Στην αξιοποίηση νέων οικονομικών ευκαιριών στον τομέα αυτό, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές τεχνολογίες.


Επιχειρηματικότητα για τους νέους
Στους στόχους μου ιεραρχείται ψηλά η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Δεσμεύομαι:

Ø  Ότι για κάθε Κύπριο πολίτη κάτω των 35 χρόνων που ξεκινά νέα επιχείρηση να ισχύει το αφορολόγητο για την επιχείρηση του για πέντε χρόνια αν η εταιρεία έχει έδρα αστικό κέντρο και δέκα χρόνια αν δραστηριοποιείται στην ύπαιθρο.

Εξορθολογισμός επιδομάτων

Θεωρώ ότι μόνο με ριζοσπαστικές πολιτικές μπορεί να γίνει εξορθολογισμός της επιδοματικής πολιτικής.

Δεσμεύομαι:

Ø  Τα επιδόματα να δίδονται με το κριτήριο της εντοπιότητας, δηλαδή να ζει ο λήπτης μόνιμα στην Κύπρο, τουλάχιστον δύο χρόνια.
Ø  Ο λήπτης επιδόματος που είναι ικανός για εργασία, να είναι υποχρεωμένος να παρέχει κοινωνική εργασία ώστε να υπάρχει κίνητρο επανένταξης στην παραγωγική δραστηριότητα.
Ø  Να δημιουργήσω κεντρικό αρχείο στο οποίο να καταγράφονται όλα τα επιδόματα από όλα τα υπουργεία, ώστε το κράτος να γνωρίζει τι παίρνει ο κάθε πολίτης.


Στήριξη αποδοτικών τομέων

Προτείνω συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς που παρουσιάζουν σήμερα τις μεγαλύτερες δυνατότητες να οδηγήσουν την οικονομία σε ανάπτυξη, έτσι ώστε στα επόμενα δύο χρόνια να αρχίσει η ανάκαμψη και να μειωθεί η ανεργία.

Ø  Τουρισμός: πολιτική προσέλκυσης επισκεπτών όλο το χρόνο, δημιουργία ποιοτικών καζίνων, παραγωγή καινοτομίας και αξιοποίηση νέων μορφών τουρισμού.
Ø  Κατασκευές: ενίσχυση της ανάκαμψης του τομέα αυτού με τάχιστες και ευέλικτες διαδικασίες και δημιουργία συνθηκών υγιούς αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχονται. Ο τομέας αυτός μπορεί να μειώσει δραστικά την ανεργία σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ø  Ναυτιλία: αναδιάρθωση της ναυτιλιακής διοίκησης, προώθηση ναυτιλιακού φορολογικού συστήματος και δημιουργία θέσης Υφυπουργού Προεδρίας που θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη Ναυτιλία.

Εξυγίανση και έλεγχος του τραπεζικού συστήματος

Ανάπτυξη στην Κυπριακή οικονομία σημαίνει επαρκής και φτηνή ρευστότητα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Δεσμεύομαι:

Ø  Να υποστηρίξω με κάθε μέσο την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Δημόσιου Χρέους και η αποφυγή δεύτερου Μνημονίου.
Ø  Να στηρίξω τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα προς ξένες αγορές ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δικής μας οικονομίας.
Ø  Να ενισχύσω τον παραδοσιακό χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος, με έμφαση στην προσφορά κεφαλαίων, πρώτιστα για τον άνθρωπο και την πραγματική οικονομία. Για την επιτυχία του στόχου αυτού, είναι απαραίτητη η προστασία του Συνεργατικού Κινήματος.
Ø  Να στηρίξω με κάθε μέσο την αναβάθμιση της τραπεζικής εποπτείας ώστε τα φαινόμενα κερδοσκοπίας που πυροδότησαν την κρίση της τελευταίας πενταετίας να τεθούν στο περιθώριο.
Ø  Να προωθήσω σχέδια απάμβλυνσης του δανειακού βάρους που επωμίζονται σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκεί που υπάρχουν δυσκολίες πληρωμής. Για τα σχέδια αυτά θα επιδιώξω τη συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα, την Κεντρική Τράπεζα και τη Βουλή.
Ø  Να ζητήσω την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης, όσων και όποιων διαπιστωθεί ότι υπέχουν ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο των τραπεζών.

Δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας

Η Δημόσια Υπηρεσία (ΔΥ) θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί περεταίρω και η αποστολή της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου κράτους. Η ΔΥ διαθέτει εξαιρετικούς λειτουργούς, η συνεισφορά των οποίων χάνεται μέσα από ένα αναποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης.

Προτείνω:

Ø  Αναδιάρθρωση και ενοποίηση ορισμένων τμημάτων στη βάση των σημερινών αναγκών.
Ø  Δημιουργία ανεξάρτητης αρχής διοίκησης της δημόσιας υπηρεσίας, η οποία θα επανασχεδιάσει όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου (process re-engineering).
Ø  Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ημικρατικών οργανισμών έτσι ώστε να τους παρέχεται περισσότερη αυτονομία, για να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα σε συνθήκες ανταγωνισμού μέσα από το  υφιστάμενο ιδιοκτησιακό τους  καθεστώς.
Ø  Εκσυγχρονισμός του συστήματος πρόσληψης στη δημόσια υπηρεσία με σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και με πιθανή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.
Ø  Υλοποίηση κρατικού προϋπολογισμού στη βάση του σφαιρικού προϋπολογισμού για κάθε υπουργείο και ημικρατικό οργανισμό με δυνατότητα εσωτερικής ανακατανομής μέρους του προϋπολογισμού χωρίς έγκριση από τη Βουλή.

Στήριξη της Υπαίθρου
Παρόλες τις διαχρονικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η ύπαιθρος μας αργοπεθαίνει. Στα επόμενα 20 χρόνια κινδυνεύουν να αφανιστούν δεκάδες χωριά, ενώ άλλα θα υποστούν περαιτέρω δημογραφική συρρίκνωση.

Προτείνω:
Ø  Παράκαμψη των πολεοδομικών ρυθμίσεων σε σχέση με την απόκτηση πρώτης κατοικίας για μόνιμους κατοίκους και απόδημους.
Ø  Μείωση του φόρου κατανάλωσης στα  καύσιμα για τους μόνιμους κατοίκους, ανάλογα με την απόσταση από τα αστικά κέντρα.
Ø  Μείωση των τιμολογήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος σε απομακρυσμένες περιοχές.
Ø  Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο για ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων, μέσω της δημιουργίας κοινοτικών ενεργειακών πάρκων, με αρχή απομακρυσμένες περιοχές.

Γεωργία
Η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικές συνθήκες καλλιέργειας πολλών γεωργικών προϊόντων με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της διαχείρισης και της επιδότησης και να υλοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη γεωργική πολιτική που να δημιουργεί συνθήκες μεσοπρόθεσμης αύξησης της συνεισφοράς του τομέα αυτού στο ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 2%.

Προτείνω:

Ø  Δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Γεωργικής Πολιτικής, το οποίο να υπάγεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ø  Προώθηση μέτρων για οργανωμένη εμπορία αγροτικών προϊόντων σε παγκύπρια βάση μέσω της δημιουργίας κοινής εμπορικής πλατφόρμας μεταξύ συνεταιριστικών εταιρειών (ΣΕΔΙΓΕΠ).
Ø  Προώθηση άμεσης συνεργασίας σε επιστημονικό επίπεδο με το Ισραήλ, με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων καλλιεργειών και πρακτικών.
Ø  Καταγραφή εκ των προτέρων όλων των εποχικών φυτειών με σκοπό την οργάνωση και το συντονισμό της παραγωγής, της εμπορίας και της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων.
Ø  Δημιουργία Μητρώου Αγροτών για διασφάλιση των αγροτικών επαγγελμάτων.

Κτηνοτροφία
Η κτηνοτροφία και ειδικά η αιγοπροβατοτροφία, αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας λόγω του υψηλού κόστους των ζωοτροφών, αλλά και της μη σωστής υποστήριξης σε επαγγελματικό επίπεδο των αιγοπροβατοτρόφων.

Δεσμεύομαι:

Ø  Στην περαιτέρω προώθηση της παρασκευής και εξαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων.
Ø  Στην προώθηση στοχευμένων καλλιεργειών, είτε στην Κύπρο είτε σε συνεργασία με γειτονικές χώρες, για παραγωγή φθηνότερων ζωοτροφών, π.χ. συμπιεσμένο τριφύλλι, σόγια, καλαμπόκι, φαβέττα.
Ø  Στην προώθηση δημιουργίας μεγάλων μονάδων αιγοπροβατοτροφίας σε κυβερνητική γη στις παρυφές των δασών, διασφαλίζοντας περιφραγμένους βοσκότοπους και μείωση του κόστους παραγωγής μέσω ελευθέρας βοσκής.

2 σχόλια:

ΛΑΟΣ είπε...

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΕΛ
του Παύλου Λιασίδη
ΑΚΕΛ, το κόμμαν της τιμής, της ζήσης, της Πατρίδας,
ο θάνατος του Φασισμού τζαί κάθε αδίκου πλούτου,
βκάλλει αβρούς γοίον θάλασσα που τον θυμόν του ο Μίδας,
γιατί θωρεί πως έφτασεν η μέρα του χαμού του.
ΑΚΕΛ, που πράξην έκαμες τα λόγια πρίν που λάλες,
έβαλες την απόφασην ομπρός που την ζωήν σου,
αρνήθηκες γονιούς, παιδκιά, των γεναικών σου αγκάλες,
για μιάν ανάστασην νεκρών, που ΄δεν μακρά το δείν σου.
ΑΚΕΛ, που για τους σκούντρους σου εγίνηκες το θέμαν,
κάθε κατηορία τους ψεύτιτξη πκιον εφάνην,
εσού για την πατρίδαν σου τώρα σιονώννεις γαίμαν
τζαι τούτοι σάλια, αρκοφωνές τζαι ποταμούς μελάνιν..
Ύμνος προς το ΑΚΕΛ, Παύλου Λιασίδη

Ανώνυμος είπε...

ρε Σταύρακα ( Μαλά-Μυστρί κτλ)δεν μου απάντησες. σου έπεσαν λίγες οι αποκοπές από τα επιδόματα που παίρνεις?
ο Χριστάκης είναι τρελός που διαμαρτύρεται για τις αποκοπές?