Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Κυπριακή συνομοσπονδία οργανώσεων αναπήρων:

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, 2013
Διακήρυξη της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων αναπήρων με την ευκαιρία της 3ης Δεκεμβρίου - Διεθνούς Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρίες.
Στη διακήρυξη της ΚΥΣΟΑ αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
«Η 3 Δεκεμβρίου 2013 – Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες βρίσκει τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειες τους στις επάλξεις, να αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν μια άνευ προηγουμένου επίθεση για περιορισμό αναφαίρετων και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης του γνωστού σε όλους μας μνημονίου αναχρηματοδότησης και βιωσιμότητας του χρέους της χώρας μας υλοποιούνται σημαντικές περικοπές στις λεγόμενες κοινωνικές δαπάνες, όπου περιλαμβάνονται οι ατομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, σχέδια και παροχές προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Οι περικοπές αυτές αναμένεται να πολλαπλασιαστούν με την εφαρμογή στη χώρα μας του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας και λειτουργικότητας, όπου με επίκληση της ασαφής, αβέβαιης και επικίνδυνης έννοιας της «λειτουργικότητας» και με επιστημονικά δήθεν τεκμηριωμένο εργαλείο ακυρώνεται ο διεθνώς αποδεχτός ορισμός της αναπηρίας.
Η εφαρμογή του Συστήματος στη χώρα μας αποτελεί ένα απόλυτα ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες που καταβάλλει το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες για κοινωνική ενσωμάτωση, άσκηση και εμβάθυνση των αναφαίρετων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Θέτει, επίσης, τους Κύπριους πολίτες με αναπηρία υπό συνεχή κρίση και αμφισβήτηση, εμποδίζοντάς τους έτσι από το να ασκούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που απολαμβάνει ο υπόλοιπος πληθυσμός μιας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας.
Η εν μέσω της διαρκούς επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης υλοποίηση διαδικασιών πολυδάπανης αξιολόγησης των ατόμων με αναπηρίες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον παράλογη και πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία. Οι περιορισμένοι σήμερα οικονομικοί πόροι θα πρέπει να αξιοποιηθούν για τη με δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης βελτίωση όλων των κοινωνικών δομών που σχετίζονται με θέματα αναπηρίας και την κοινωνικοοικονομική, εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ενσωμάτωση και όχι για την με δαπάνες πολλών εκατομμυρίων Ευρώ αστόχευτη και αλόγιστη περισυλλογή στοιχείων και προσωπικών δεδομένων για τα άτομα με αναπηρίες, που σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτό και ούτε προορίζονται να τύχουν αξιοποίησης από την πολιτεία προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες.
Το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες είναι αντίθετο στην υιοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης με το οποίο υπερτονίζεται η ανικανότητα του ατόμου να πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα ή να ανταποκριθεί στους διάφορους ρόλους του, αντί να εστιάζει στα εμπόδια για συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, τα οποία θέτει η κοινωνία.
Μοναδικό εργαλείο για το σχεδιασμό των απαραίτητων πολιτικών παραμερισμού των εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς και των περιβαλλοντικών εμποδίων που παρεμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους, αποτελεί η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας στις 27 Ιουλίου, 2011.
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων αγωνίζεται για την πλήρη αναδόμηση του κυπριακού νομικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρίες, όχι μόνο για να συνάδει με τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής, αλλά και για σκοπούς εναρμόνισης με τις διεθνώς ακολουθούμενες σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία, από τις οποίες απέχουν πολύ οι αντιλήψεις της πολιτείας και της κυπριακής κοινωνίας ευρύτερα.
Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου 2013, Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, διατρανώνουμε την απόφασή του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες να συνεχίσει να αγωνίζεται για την ανατροπή της δυσμενούς κατάστασης που βιώνουν οι πολίτες με αναπηρίες από τα μέτρα της διαρκούς και επιδεινούμενης πολιτικής λιτότητας που τους οδηγούν στην εξαθλίωση.
Απευθύνουμε ύστατη έκκληση προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τους Δημάρχους και όλους όσοι εξουσιάζουν τη χώρα μας να μεριμνήσουν για τη θωράκιση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από την υποβάθμιση της κοινωνικής αξιοπρέπειας, την ανεργία, τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρίες με συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, όπου να περιληφθούν κατάλληλα μέτρα ως ελάχιστα αντισταθμιστικά των χρόνιων ελλειμμάτων δημόσιων ενταξιακών πολιτικών για την πιο ευάλωτη αυτή ομάδα του πληθυσμού, τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειες τους.
Σύσσωμες οι Οργανώσεις Μέλη του Κυπριακού Κινήματος των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους που εκπροσωπούμε υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας για την τραγική θέση που έχουμε περιέλθει και διακηρύττουμε ότι δεν θα πληρώσουμε τα άτομα με αναπηρία  και οι οικογένειές μας την κρίση για την οποία δεν ευθυνόμαστε.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: