Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Ο καθένας με τα καθήκοντα του

Αγαπάτε αλλήλους, εκτός τους κομμουνιστές, τους τούρκους και τους μαύρους. Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, εκτός αν νομίζεις ότι κινδυνεύει η εξουσία σου από αυτόν ή θέλεις να προωθήσεις κάποιον άλλον σε εξουσία που θέλεις να ελέγχεις. Ο έχων 2 χιτώνες να δίνει τον ένα στους φτωχούς, μιλούμε για χιτώνες και όχι για χρήματα ή ότι δήποτε άλλο. Όλοι πρέπει ν’ ακούν τις λειτουργίες γι’ αυτό και τα μεγάφωνα πρέπει να είναι στο τέρμα  ώστε να ακούν και αυτοί που δεν παν εκκλησία, θέλουν δε θέλουν και οι καμπάνες πρέπει να παίζουν δυνατά  τουλάχιστον 5 λεπτά για να ξυπνούν αυτούς που θέλουν να κοιμούνται. Διότι δε ννοειται κάποιος να μην είναι χριστιανός ή να μη λαμβάνει υπ’ όψη την επιχείρηση εκκλησία. Μόλις γεννηθεί κάποιος πρέπει να πάει στην εκκλησία και σύντομα να βαφτιστεί μη προλάβει και σκεφτεί και αποφασίσει διαφορετικά.
Τα πιο πάνω είναι κάποιες αρχές  (νοοτροπίες εξουσιαστικές) που είτε το συνειδητοποιεί ή όχι, έχει η επιχείρηση εκκλησία.
Στους κόλπους της εκκλησίας πάντα γινόταν εξοντωτικός αγώνας εξουσίας. Έπαιζε και θέλει να εξακολουθεί να παίζει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην πολιτική εξουσία. Τον ρόλο αυτό τον παίρνει από μόνος του ο ηγέτης της επιχείρησης εκκλησία για να διασφαλίζει όπως νομίζει τα συμφέροντα του καλύτερα. Όμως τον ρόλο αυτό τον δίνουν ή ανέχονται να έχει ο εκάστοτε ηγέτης της εκκλησίας πολιτικοί και πολιτικές δυνάμεις, (ας μη μας διαφεύγει η διαχρονική σύνδεση θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας και κύρια ο χριστιανισμός σαν στήριγμα της καπιταλιστικής εξουσίας). Εξαίρεση νομίζω δε μπορεί να έχει ο κόσμος που με τη συντηρητική του σκέψη ανέχεται και φοβάται να αρθρώσει λόγο ενάντια στην εξουσία της εκκλησίας.
Είναι χαρακτηριστικό σύγχρονης κοινωνίας τα εκκλησάκια στα σχολεία, ο εκκλησιασμός και αγιασμός στα σχολεία; Είναι χαρακτηριστικό σύγχρονης κοινωνίας κάθε τι που θα εγκαινιαστεί είτε δημόσιο κτίριο ήίδιωτικό είτε πάρκο, είτε σωματείο ακόμα και της αριστεράς να γίνεται αγιασμός; (δε ξέρω τα μπουρδέλα κάνουν εγκαίνια με αγιασμό;)
Όλα αυτά γιατί τα γράφω; Διότι μας έχουν εμπεδώσει πως σ’ όλους τους τομείς της ζωής μας οι παπάδες παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κ’ έτσι φτάνουμε στο σημείο ο αρχιεπίσκοπος που εκλεγείκε με το 10% να θέλει να επιβάλει τις επιθυμίες του για τον πρόεδρο της βουλής σήμερα, τον πρόεδρο της δημοκρατίας αύριο, τον υπουργό παιδείας χτες και νυν και αεί, (λες και είναι ο μόνος γνώστης της ελληνικής παιδείας), όπως θέλει να επιβάλει και τις επιθυμίες του για τη λύση ή καλύτερα τη μη λύση του κυπριακού. Εδώ να διερωτηθώ: αυτές οι ενέργειες έχουν την έγκριση των υπόλοιπων συνοδικών ή σιωπούν; Είτε το ένα συμβαίνει ή το άλλο το πρόβλημα είναι μεγάλο και για την κοινωνία, τους πολιτικούς θεσμούς, αλλά και για τον χριστιανισμό ως πνευματική λειτουργία και ηθική διδασκαλία.
Οι παπάδες έχοντας το αλάθητο κατά πως νομίζουν, έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν.
Πότε επιτέλους εμείς οι πολίτες, τα κόμματα, οι διάφοροι οργανισμοί κρατικές υπηρεσίες, θα ανεχόμαστε τον εξουσιαστικό ρόλο των ιεραρχών, λες και έχουμε θεοκρατικό καθεστώς; Είναι καιρός οι ιεράρχες να περιοριστούν στον ρόλο τους ως λειτουργοί ενός θρησκευτικού οργανισμού.
Αγαπάτε αλλήλους, εκτός τους κομμουνιστές, τους τούρκους και τους μαύρους. Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, εκτός αν νομίζεις ότι κινδυνεύει η εξουσία σου από αυτόν ή θέλεις να προωθήσεις κάποιον άλλον σε εξουσία που θέλεις να ελέγχεις. Ο έχων 2 χιτώνες να δίνει τον ένα στους φτωχούς, μιλούμε για χιτώνες και όχι για χρήματα ή ότι δήποτε άλλο. Όλοι πρέπει ν’ ακούν τις λειτουργίες γι’ αυτό και τα μεγάφωνα πρέπει να είναι στο τέρμα  ώστε να ακούν και αυτοί που δεν παν εκκλησία θέλουν δε θέλουν και οι καμπάνες πρέπει να παίζουν δυνατά  τουλάχιστον 5 λεπτά για να ξυπνούν αυτούς που θέλουν να κοιμούνται. Διότι δεννοειται κάποιος να μην είναι χριστιανός ή να μη λαμβάνει υπ’ όψη την επιχείρηση εκκλησία. Μόλις γεννηθεί κάποιος πρέπει να πάει στην εκκλησία και σύντομα να βαφτιστεί μη προλάβει και σκεφτεί και αποφασίσει διαφορετικά.
Τα πιο πάνω είναι κάποιες αρχές  που είτε το συνειδητοποιεί ή όχι, έχει η επιχείρηση εκκλησία.
Στους κόλπους της εκκλησίας πάντα γινόταν εξοντωτικός αγώνας εξουσίας. Έπαιζε και θέλει να εξακολουθεί να παίζει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην πολιτική εξουσία. Τον ρόλο αυτό τον παίρνει από μόνος του ο ηγέτης της επιχείρησης εκκλησία για να διασφαλίζει όπως νομίζει τα συμφέροντα του καλύτερα. Όμως τον ρόλο αυτό τον δίνουν ή ανέχονται να έχει ο εκάστοτε ηγέτης της εκκλησίας πολιτικοί και πολιτικές δυνάμεις, (ας μη μας διαφεύγει η διαχρονική σύνδεση θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας και κύρια ο χριστιανισμός σαν στήριγμα της καπιταλιστικής εξουσίας). Εξαίρεση νομίζω δε μπορεί να έχει ο κόσμος που με τη συντηρητική του σκέψη ανέχεται και φοβάται να αρθρώσει λόγο ενάντια στην εξουσία της εκκλησίας.
Είναι χαρακτηριστικό σύγχρονης κοινωνίας τα εκκλησάκια στα σχολεία, ο εκκλησιασμός και αγιασμός στα σχολεία. Είναι χαρακτηριστικό σύγχρονης κοινωνίας κάθε τι που θα εγκαινιαστεί είτε δημόσιο κτίριο ήίδιωτικόείτε πάρκο, είτε σωματείο ακόμα και της αριστεράς να γίνεται αγιασμός; (δε ξέρω τα μπουρδέλα κάνουν εγκαίνια με αγιασμό;)
Όλα αυτά γιατί τα γράφω; Διότι μας έχουν εμπεδώσει πως σ’ όλους τους τομείς της ζωής μας οι παπάδες παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κ’ έτσι φτάνουμε στο σημείο ο αρχιεπίσκοπος που εκλεγείτε με το 10% να θέλει να επιβάλει τις επιθυμίες του για τον πρόεδρο της βουλής σήμερα, τον πρόεδρο της δημοκρατίας αύριο, τον υπουργό παιδείας χτες και νυν και αεί, (λες και είναι ο μόνος γνώστης της ελληνικής παιδείας), όπως θέλει να επιβάλει και τις επιθυμίες του για τη λύση ή καλύτερα τη μη λύση του κυπριακού. Εδώ να διερωτηθώ: αυτές οι ενέργειες έχουν την έγκριση των υπόλοιπων συνοδικών ή σιωπούν; Είτε το ένα συμβαίνει ή το άλλο το πρόβλημα είναι μεγάλο και για την κοινωνία, τους πολιτικούς θεσμούς, αλλά και για τον χριστιανισμό ως πνευματική λειτουργία και ηθική διδασκαλία.
Οι παπάδες έχοντας το αλάθητο κατά πως νομίζουν, έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν.
Πότε επιτέλους εμείς οι πολίτες, τα κόμματα, οι διάφοροι οργανισμοί κρατικές υπηρεσίες, θα ανεχόμαστε τον εξουσιαστικό ρόλο των ιεραρχών, λες και έχουμε θεοκρατικό καθεστώς; Είναι καιρός οι ιεράρχες να περιοριστούν στον ρόλο τους ως λειτουργοί ενός θρησκευτικού οργανισμού.

5 σχόλια:

Πρώην Ακελικός είπε...

Κουκκουφκιάοι του ΑΚΕΛ τι ζόρι τραβάτε αν ο αρχιεπίσκοπος θέλει το Γιάννη για πρόεδρο της βουλής?
Ο Μακάριος τον οποίο υποστηρίζαμε για χρόνια, ακόμη και μετά θάνατον, τι ήταν? Χότζιας?
Έρχεστε τώρα στο έτος 2011 να συμφωνήσετε με αυτά που έλεγε η ΕΟΚΑ Β΄ το 70. Αναθεματίζετε την ΕΟΚΑ Β΄ και το ΔΗΣΥ για αυτά που έλεγαν κι έκαναν τότες, αλλά από την άλλη τα υπερθεματίζετε.
Ντροπή σας γαϊδούρια ακελικοί και σύμμαχοι της ΕΟΚΑ Β΄ !!!!!!
Φτού σας !!!!!!

Σολιάτης είπε...

Θα απαντήσω βιαστικά διότι πρέπει να πάω κάπου. Πρώταπ΄' όλα θα είναι καλύτερα να λες τις απόψεις σου χωρίς να βρύζεις. Νομίζω αν πράγματι είσουν ακελικός πως δυστυχώς δεν έμαθες τίποτε από το ΑΚΕΛ. Έχει μιά σημαντική διαφορά, ο Μακάριος ήταν πρόεδρος της δημοκρατίας. Το ΑΚΕΛ πριν εκλεγεί είχε πει πως δεν θα έπρεπε ο αρχιεπίσκοπος να αναμιχθεί στην πολιτική. Από τη στιγμή όμως που εκλέγηκε ήταν υποχρέωσει του κάθε πολίτη να αποδεχτεί την απόφαση της πλειοψηφίας. Και το ΑΚΕΛ τον στήριξε για να εδρεωθεί η κυπριακή δημοκρατία, και στη συνέχεια για ν' αποφύγουμε πολλά προβλήματα τα οποία είναι γνωστά. Μη ξεχνας ότι στις πρώτες εκλογές το ΑΚΕΛ είχε ανθυποψήφιο του Μακαρίου τον Ι. Κληρίδη.

Πρώην Ακελικός είπε...

Πρώην σύντροφε, αν και βιαστικός που ήσουν, έδωσες πολύ καλή απάντηση. Με άριστα το 10 σου δίνω 8.5.
Άφησες κάτι πίσω κι έχασες το 10 με τόνο!

Ανώνυμος είπε...

ευτυχως που το λετε τουρκολαγνοι.κανεις αριστερος δεν ειναι χριστιανος.για αυτο και χτιζετε τζαμια η σαζετε τα.εσεις ειστε λινοπαμπατζοι που εμειναν μουσουλμανοι.καθε μερα σαζετε τζε ενα τζαμαι.εξου και η δηλωση σας περι αδελφοσυνης με τον εισβολεα της πατριδας μου.εξου και χρηματοδοτηση του κατοχικου στρατου.εξου και η δηλωση χιλιαδων ακελικων τοτε ηρταν οι σωτηρες μας.εοκα β ανασυσταθου.σφαξε αθεους αριστερους τζε υστερα ποσπαστου.χριστοφια προδοτη καταδοτη.ο μακαριος σας κοιτα και με την ραβδο του σας καταριεται κοκκινα εαμοσκυλια.θανατος σε καθε αριστερο.καψτε το σπιτι του εβραιου εζεκια

Σολιάτης είπε...

Ανόνιμε 1 Ιουνίου 2011 10:01 μ.μ.
Γράφεις με τόσο πάθος που στο τέλος γράφεις ασυναρτησίες. Ηρέμησε και βάλε τα επιχειρήματα σου να καταλάβω τι θέλεις να πεις για να σου απαντήσω. Απ' ότι φαίνεται έμαθες τρεις προτάσεις που σου τις φυτεψαν στο μυαλό και γράφεις πάντα τα ίδια σε διάφορα ιστολόγια. Δεν ξέρω για πια πατρίδα μιλάς αλλά τη δική μου πατρίδα τη μισή τη χαρισε η ΕΟΚΑ β στην Τουρκία. Από τα λίγα θρησκευτικά που ξέρω η χριστιανική θρησκεία αν μιλάς γι' αυτή λέει αγαπάτε αλλήλους, όπως και αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ή δεν πάεις εκκλησιά ή δεν κατάλαβες ποτέ τη λέει η χριστιανική θρησκεία ή μιλάς για κάποιαν άλλη θρησκεία, διαφορετικά θα έγραφες κάπως αλλιώς.