Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Προσβασιμότητα= ανεξαρτησία, ελευθερία κτύπημα στον κοινωνικό αποκλισμό

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής επιτροπής η
πόλη του Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας κέρδισε τελικά το Ευρωπαϊκό
Βραβείο της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης για το 2012,
που αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πόλεων από
άτομα με αναπηρία. Η ετήσια αυτή διάκριση επιβραβεύει τις
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για να βελτιωθεί η
προσβασιμότητα στο αστικό περιβάλλον και για να προωθηθεί η
ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη ζωή των πόλεων.
Στο σχετικό με το θέμα Δελτίο Τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναφέρεται στη μακροχρόνια δέσμευση, τη συνεκτική προσέγγιση και
τα εξαίρετα αποτελέσματα αναφορικά με τη βελτίωση της
προσβασιμότητας, τα οποία επιτεύχθηκαν με την άμεση συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρία.
Η Viviane Reding, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια
για θέματα δικαιοσύνης, απένειμε το βραβείο με την ευκαιρία της 3
ης
Δεκεμβρίου, Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία. Η
πρωτοβουλία που οργανώθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό
Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρίας αποτελεί δράση ιδιαίτερης
σημασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τα άτομα με
αναπηρία αποσκοπεί στην προώθηση πρωτοβουλιών που αφορούν
την προσβασιμότητα στις Ευρωπαϊκές πόλεις.
«Η προσβασιμότητα για όλους στην καθημερινή ζωή αποτελεί το
επίκεντρο της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης
χωρίς φραγμούς», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος της αρμόδια για
θέματα δικαιοσύνης κα Viviane Reding. «Το βραβείο της φιλικής
προς τα άτομα με αναπηρία πόλης συμβάλλει στην προβολή και την
προώθηση ορθών πρακτικών στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που η
γήρανση του πληθυσμού καθιστά αναγκαία την προσβασιμότητα για
όλους.  Η προσβασιμότητα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για
καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία
στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονομής επέλεξε το Σάλτσμπουργκ για
τα εξαιρετικά του επιτεύγματα σε όλους τους σημαντικούς τομείς της
προσβασιμότητας: το αρχιτεκτονικό περιβάλλον και τους δημόσιους
χώρους, τις μεταφορές και τις σχετικές υποδομές, την παροχή
πληροφοριών και την επικοινωνία συμπεριλαμβανομένων νέων
τεχνολογιών, τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.
Οι υπόλοιπες τελικές υποψήφιες πόλης για το βραβείο αυτό ήταν κατ'
αλφαβητική σειρά οι ακόλουθες:
Κρακοβία
(Πολωνία), επιλέχθηκε για την προσήλωσή της στη
βελτίωση της προσβασιμότητας σε ένα απαιτητικό πλαίσιο μη
προσβάσιμων υποδομών και για την ιδιαίτερη προσοχή που
έδωσε στην πρόσβαση στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μάρμπουργκ
(Γερμανία), επιλέχτηκε για τη μακροχρόνια δέσμευσή
του στην προσβασιμότητα, τη σαφή, μακροχρόνια στρατηγική για
το μέλλον και την υποδειγματική ενσωμάτωση των ατόμων με
αναπηρία στα σχέδια προσβασιμότητας του δήμου, από το στάδιο
του σχεδιασμού ως την εκτέλεσή τους.
Σανταντέρ
(Ισπανία), επιλέχτηκε ως τελική υποψήφια πόλη για τα
σταθερά φιλικά προς την προσβασιμότητα αστικά προγράμματα
με τήρηση της αρχής του καθολικού σχεδιασμού, καθώς και για
την ποιότητα και τη διατηρησιμότητα των επιτευχθέντων
αποτελεσμάτων.
Για τη δεύτερη διοργάνωση του βραβείου της φιλικής προς τα άτομα
με αναπηρία πόλης υποβλήθηκαν 114 υποψηφιότητες πόλεων από
23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχουσες πόλεις
όφειλαν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία για τις προσπάθειες και
τα επιτεύγματά τους στη διασφάλιση της πρόσβασης για όλους,
αδιακρίτως ηλικίας ή ικανότητας. Εθνικές επιτροπές αποτελούμενες
από άτομα με αναπηρία και από εμπειρογνώμονες σε θέματα
προσβασιμότητας προέβησαν στην προεπιλογή τριάντα μίας
αιτήσεων στο πλαίσιο της επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ιστορικό
«Προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν
πρόσβαση, σε ισότιμη βάση, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα
μεταφοράς, στις τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και
επικοινωνιών και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες.
Πρόκειται για τη δεύτερη διοργάνωση του βραβείου της φιλικής προς
τα άτομα με αναπηρία πόλης. Κατά την πρώτη διοργάνωση, η Άβιλα
της Ισπανίας κέρδισε το εν λόγω βραβείο.  Εκτός του νικητή και των
τριών τελικών υποψηφίων πόλεων, κατά το τρέχον έτος η
οργανωτική επιτροπή απένειμε εύσημο μνεία για τις εξής πόλεις:
Γκρενόμπλ
(Γαλλία) για τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.
Μια μακροχρόνια δέσμευση στη βελτίωση της προσβασιμότητας
και μια συνεκτική κοινωνική πολιτική υποστηριζόμενη από
προσβάσιμες υποδομές.
Λουμπλιάνα
(Σλοβενία) για τις μεταφορές και τις σχετικές
υποδομές: Συνεκτικές και ολοκληρωμένες ως προς την
προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης (λεωφορεία εξοπλισμένα
με οπτικοακουστικό σύστημα ανακοίνωσης στάσεων, σήματα στη
γραφή για τυφλούς Μπρέϊλ στις στάσεις λεωφορείων, ανάγλυφοι
χάρτες του κέντρου της πόλης).
Olomouc
(Τσεχία) για την παροχή πληροφοριών και την
επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών: έλαβε τη
μορφή καινοτόμων σχεδίων όπως πολυμεσικός τουριστικός
οδηγός – διαδραστικό καινοτόμο εργαλείο πλοήγησης
συμπεριλαμβανομένου συστήματος εντοπισμού θέσης GPS,
καθώς και οπτικοακουστικών πληροφοριών σε διάφορες
γλώσσες.
Τerrassa
(Ισπανία) για το δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους
χώρους: συνεχείς προσπάθειες ώστε να καταστούν προσβάσιμοι
ιστορικοί χώροι, εστίαση στην εξάλειψη αρχιτεκτονικών εμποδίων
σε κτίρια κατοικιών, πάρκα, δρόμους, πλατείες και κτίρια
πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων της
εγκατάστασης ανελκυστήρων, κεκλιμένων επιπέδων και
γεφυρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: