Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Και ακόμα είναι δήμαρχος!

Χαραυγή 16 Απρίλη 2015:
Καταδίκη Δημάρχου Γερίου για κατάχρηση εξουσίας


Χωρίς προσφορές ανέθεσε έργα σε εταιρεία συγγενικού του προσώπου


Για κατάχρηση εξουσίας έχει καταδικαστεί ο Δήμαρχος Γερίου, Αργύρης Αργυρού. Συγκεκριμένα καταδικάστηκε για τη διάπραξη τεσσάρων αδικημάτων κατάχρησης εξουσίας κατά παράβαση των άρθρων 105 και 106 του Ποινικού Κώδικα, στην υπόθεση με αριθμό 41278/201, στις 8 Οκτωβρίου 2014.

Η υπόθεση άπτεται θεμάτων ηθικής και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα καθήκοντά του, αφού καταδικάστηκε για πράξεις ως κοινοτάρχης Γερίου το 2010.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου ότι «κάθε δημόσιος λειτουργός και ιδιαίτερα όσοι κατέχουν ψηλές θέσεις εμπιστοσύνης θα πρέπει να έχουν συνεχώς υπ’ όψιν πως επιλέχθηκαν από τα αρμόδια σώματα της Πολιτείας, επειδή οι ίδιοι οικειοθελώς προέβαλαν τους εαυτούς τους ως ικανούς για τις θέσεις αυτές και κυρίως να έχουν συνεχώς υπ’ όψιν πως οφείλουν να εκτελούν υπεύθυνα και ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους πάντοτε προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου, το οποίο υφίσταται και τα οικονομικά βάρη διατήρησης των θέσεων αυτών... Ο κάθε πολίτης ενός ευνομούμενου κράτους ευλόγως αναμένει πως ο κάθε δημόσιος λειτουργός εκτελεί τα καθήκοντά του και θα πρέπει να ενεργεί κατά τρόπο που να διαφυλάσσει τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα αγαθά των πολιτών και να μην προκαλεί δυσφήμηση στο κύρος της δημόσιας υπηρεσίας ή κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού σ’ αυτή».


Τα γεγονότα


Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενώ ήταν κοινοτάρχης, προέβη αυθαίρετα σε πράξη που παράβλαπτε τα δικαιώματα άλλων αφού ανέθεσε χωρίς υποβολή προσφορών, σε εταιρεία η οποία μετά από έλεγχο που έγινε από την Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι ανήκει στη σύζυγο του αδελφού του και Διευθυντής της είναι ο πατέρας του, τις πιο κάτω εργασίες:

1. Την καλωδίωση της Πλατείας Ηρώων της κοινότητας,

2. Τις ηλεκτρολογικές εργασίες στην Πλατεία,

3. Την τοποθέτηση του φωτισμού στην Πλατεία και

4. Τις ηλεκτρολογικές εργασίες για διαμόρφωση του Πολιτιστικού Κέντρου της κοινότητας.

Μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ενοχή και στις τέσσερις κατηγορίες.

Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για την καταδίκη του Δημάρχου δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι τα αδικήματα στα οποία υπέπεσε ο Δήμαρχος, έστω και ως κοινοτάρχης, αφορούν θέμα κατάχρησης εξουσίας. Εξουσία, την οποία και σήμερα διαχειρίζεται ως δήμαρχος.


Επιλεκτική ευαισθησία


Ενώ η κυβέρνηση εμφανίζεται πολύ ευαίσθητη στα ζητήματα χρηστής διοίκησης, φαίνεται ότι σ’ αυτό το θέμα τηρεί σιγή ιχθύος, επειδή ο Αργύρης Αργυρού ανήκει στο ΔΗΣΥ. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα γινόταν σε περίπτωση που δήμαρχος (ή και κοινοτάρχης) κόμματος της αντιπολίτευσης υπέπιπτε σε ίδια ή και παρόμοια ποινικά αδικήματα.

Την ίδια στάση βέβαια είχε τηρήσει ο ΔΗΣΥ και όταν σχετικές καταγγελίες είδαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργου Γεωργίου, όταν το θέμα συζητήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 2010, ότι πρόκειται απλώς για μια παρατυπία, μια «σταγόνα στον ωκεανό».


Σιωπή από το αρμόδιο Υπουργείο


Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε καμιά αντίδραση για την απόφαση του δικαστηρίου από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών παρά το γεγονός ότι ο Περί Δήμων Νόμος είναι σαφής στο συγκεκριμένο θέμα. Στα άρθρα 16 (1) και (3) και 37 (1) αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «Η θέση Δημάρχoυ κεvoύται σε περίπτωση κατά τηv oπoίαv κατά τηv διάρκειαv της θητείας δημάρχoυ, έχει καταδικασθή διά πoιvικόv αδίκημα ατιμωτικόv ή εvέχov ηθικήv αισχρότητα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: