Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Εκ μητρωγονίας πρόσφυγες

Οι πρόσφυγες είναι πρόσφυγες είτε εκ πατρογονίας είτε εκ μητρογονίας.
Όπως και η λέξη πρόσφυγας έχει μια συγκεκριμένη έννοια. Νομίζω πως δεν μπορούμε να χαραχτηρίζουμε άτομα που γεννήθηκαν  από πρόσφυγες, χρόνια μετά την προσφυγοποίηση,  ως πρόσφυγες. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν προσφυγική καταγωγή.
Οι πρόσφυγες και οι οικογένειες τους είχαν ανάγκη στήριξης και αποκατάστασης της φερεγγυότητας τους. Πλήρωσαν το κόστος της τούρκικης εισβολής, τι στιγμή που κάποιοι πλούτισαν εξ αιτίας της κατοχής της μισής Κύπρου και της προσφυγοποίησης ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Έπρεπε οι πρόσφυγες να αποκατασταθούν αφού βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη να μην έχουν τίποτε. Αλλιώς θα ήταν η ζωή τους αν ήταν στις κοινότητες και τις περιουσίες τους.

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί που έκαναν των διαχωρισμό σε εκ πατρογονίας και εκ μητρωγονίας πρόσφυγες, το έκαναν για να τραβήξουν κάπου μια γραμμή, ώστε να μη φτάσουμε στο σημείο σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου  να θεωρουνται πρόσφυγες, με τις ανάλογες συνέπειες οικονομικές και άλλες, όπως και η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας μας στο εξωτερικό.
Άποψη μου είναι πως ο διαχωρισμός αυτός είναι άδικος, και αν υπάρχουν ευθύνες τις έχουν αυτοί που εφάρμοσαν αυτό τον διακανονισμό.
Αυτό που νομίζω έπρεπε να γίνει, και ας γίνει τώρα, είναι να θεωρούνται πρόσφυγες μέχρι και τα παιδιά ή και τα εγγόνια των προσφύγων, ανεξάρτητα αν είναι  εκ πατρογονίας ή εκ μητρωγονίας. Από το σημείο αυτό και μετά να βοηθούνται και να στηρίζονται όσοι πολίτες της Κυπριακής δημοκρατίας έχουν ανάγκη.
Κατανοώ ότι ο κόσμος έχει πολλές προσδοκίες από την κυβέρνηση του Δ. Χριστόφια. Δικαιολογημένο το αίτημα των εκ μητρωγονίας προσφύγων, νομίζω όμως τόσο μένος κατά αυτής της κυβέρνησης και του ΑΚΕΛ λες και το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα δεν δικαιολογείται. Δεν είναι εύκολο πράγμα μέσα σε τρία χρόνια αυτή η κυβέρνηση να λύση όλα τα διαχρονικά προβλήματα του κράτους.
Δηλαδή αν αποδυναμωθεί η κυβέρνηση που τόλμησε και έκανε τομές στην κυπριακή κοινωνία λύνοντας προβλήματα που υπάρχουν από την ίδρυση του κράτους, (δημόσιες συγκοινωνίες, υδατικό, εκπαιδευτική μεταρύθμησηκ.α.) και το κόμμα που την στηρίζει , θα λυθούν τα προβλήματα; Θα είμαστε καλύτερα;
Γιατί δεν κρίνονται αυτοί που αρνήθηκαν τη φορολόγηση των μεγάλων εταιριών και των μεγαλοϊδιοκτητών γης, ώστε να έχει το κράτος έσοδα για να μπορεί να τα επιστρέφει εκεί που υπάρχει ανάγκη;
Αν με τη στάση μας βοηθήσουμε τις δυνάμεις εκείνες που στηρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο, να έχουν άνοδο, ο απλός άνθρωπος τι θα ωφεληθεί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: